คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 559/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยไปไถ่แหวนซึ่งเจ้าของไปจำนำไว้ตามคำขอร้องของเจ้าของแหวน ได้แล้วจึงเอามาเก็บไว้ ภายหลังเกิดคดีเป็นปัญหาว่า จำเลยได้รับเงินค่าไถ่จากเจ้าของแล้วหรือยังเช่นนี้ เป็นคดีแพ่งไม่เป็นข้ออ้างว่าจำเลยได้ยักยอกแหวนนั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android