คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของที่ดินให้ผู้อื่นออกเงินไถ่นาของตนและยกให้เป็นสิทธิเมื่อผู้ไถ่ได้ปกครองมาฝ่ายเดียวเกิน 10 ปี ได้ที่เป็นกรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android