คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยึดทรัพย์ เฉลี่ยหนี้เงินที่เจ้าหนี้คนแรกยึดตามหมายบังคับ เจ้าหนี้คนหลังจะร้องขอเฉลี่ยไม่ได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 คำร้องขอเฉลี่ยหนี้เปนคดีมีทุนทรัพย์ พ.ร.บ.ล้มละลาย ร.ศ.130 ม.40
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 40

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android