คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 869/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับฝากกระบือของผู้อื่นซึ่งมีตั๋วพิมพ์รูปพรรณไม่ตรงกับตัวกระบือโดยเปิดเผย เป็นข้อแสดงความบริสุทธิของผู้รับฝาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android