คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 548/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยขับรถที่บรรทุกเกินกำหนดอัตราในกฎกระทรวงถึงแม้จะมิได้บรรทุกเองก็ย่อมมีความผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2473 มาตรา 35 - 38 -
  • กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา 42 แห่งพระ
  • กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว มาตรา 35

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android