คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 856/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับซื้อโคไว้โดยเปิดเผยไม่รู้ว่าเปนของร้าย ไม่มีผิดฐานรับของโจร ลักษณพะยาน คำพะยานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคดีมีน้ำหนักน้อย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android