คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 545/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงถูกต้องตามที่สืบได้ความแก่โจทก์อ้างบทมาตราที่ขอให้ลงโทษผิดศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android