คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 855/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ด่าและขัดขวางทำร้ายเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่ วิธีพิจารณาอาญา ศาลย่อมไม่ยกมาตราที่มีโทษหนักซึ่งโจทก์มิได้ขอมาลงโทษจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 120
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 154
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android