คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้าข้อ 2-3 โรงแจซึ่งบุคคลสร้างขึ้นไว้สำหรับสาธารณชน แต่มิได้ประกอบอยู่กับศาลเจ้า ไม่เข้าอยู่ในกฎเสนาบดีที่กล่าวข้างบน วิธีพิจารณาแพ่ง อำนาจฟ้องผู้จัดการโรงแจซึ่งไม่เข้าอยู่ในกฎเสนาบดีมีอำนาจฟ้องบุคคลที่ประทุษฐร้ายต่อสถานที่นั้นได้อุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว มาตรา 2 - 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2 - 3

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android