คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 836/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำสัญญากันว่าให้ฝ่ายหนึ่งขุดคลองในที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าขุดคลองเสร็จจะแบ่งที่ให้เป็นเครื่องตอบแทนเมื่อฝ่ายที่ต้องขุดคลองได้ทำการสำเร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดตามข้อตกลง วิธีพิจารณาแพ่ง ภรรยาผู้ตายยอมเข้ารับสัญญาที่สามีได้ทำไว้กับคนอื่น ต้องปฏิบัติตาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 209
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android