คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 830/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ได้เงินปลอมมาโดยไม่รู้สึก ภายหลังรู้ว่าเป็นเงินปลอมมีผิดตาม ม.204
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 203

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android