คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 824/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ได้รับมอบลายมือของเขาไว้สำหรับการอย่างหนึ่ง กลับเอาไปตรอกข้อความว่าผู้มอบลายมือกู้เงินของตนไปมีผิดตาม มาตราข้างบน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 315

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android