คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 813/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยปกครองที่โดยปรปักษ์มา 10 ปี ทำสัญญากับโจทก์ต่ออำเภอว่า ถ้ากำนันเบิกความสมข้างใครให้ที่เปนของคนนั้นเมื่อกำนันเบิกความสมข้างโจทก์ จำเลยจะอ้างอำนาจปรปักษ์ขึ้นต่อสู้อีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android