คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 811/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ยกให้โดยไม่ได้ทำหนังสือ ผู้รับให้ปกครองมา 5-6 ปี ผู้ให้ขาดกรรมสิทธิ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 ปัญหาข้อกฎหมายที่มีข้อเท็จจริงตัดบทเสียแล้วไม่จำต้องวินิจฉัยค่าทนายในเรื่องฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 4

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android