คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฝ่ายหญิงรับทองหมั้นของชายไว้แล้วไม่แต่งงานจะยึดทองหมั้นของเขาไว้ไม่ได้ เมื่อจคืนทองหมั้นไม่ได้ต้องคืนเงิน แต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ลักษณพะยาน กะประเด็นข้อแพ้ชนะให้ศาลสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android