คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 798/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ล้มละลาย ยึดทรัพย์ชั่วคราว ทรัพย์หาย โจทก์คดีล้มละลายไม่ต้องรับผิด พ.ร.บ.ล้มละลาย ร.ศ.130 ม.14,76 , พ.ร.บ.วิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ.127 ม.87 จะนำมาใช้ในคดีล้มละลายไม่ได้เพียงไรเจ้าหนี้ฟ้องคดีล้มละลายไม่ใช่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 14
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 76
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 87

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android