คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 797/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สิทธิยึดหน่วงของเจ้าหนี้มีประกันจะยึดหลักประกันไว้จนกว่าจะใช้เงิน วิธีพิจารณาแพ่ง อายุความมฤดกไม่กระทบถึงสิทธิเจ้าหนี้ยึดหลักประกันมฤดกการที่เคยติดต่อกันยอมให้สืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android