คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายทำกันเองและมอบที่ดินกับใช้ราคากันเสร็จแล้ว มีสัญญาว่าจะไปโอนที่อำเภอเวลา 6 ปีไม่เกินสมควรที่จะบังคับให้โอน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android