คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 793/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จะลงโทษฐานหมิ่นประมาทตาม ม.282 จะต้องได้ความว่าผู้กล่าวมีเจตนาใส่ความเขาให้เสียหายตอบคำถามของเจ้าพนักงานผู้ไต่ส่วน แลอธิบายข้อความให้ผู้ไต่สวนเข้าใจโดยไม่ตั้งใจใส่ความผู้อื่นยังไม่มีผิดฐานหมิ่นประมาท เทียบฎีกา 65/2466
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282-43
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 282-43

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android