คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 777/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ ผู้ฆ่ามีผิดตาม ม.250 อีกด้วย วิธีพิจารณาอาญา ถ้าจำเลยผู้ใดฎีกาขึ้นมาศาลฎีกามีอำนาจเพิ่มบทลงโทษผู้นั้นได้
เรื่องนี้ประหารชีวิตคนหนึ่งตลอดชีวิตคนหนึ่ง คนถูกประหารฝ่ายเดียวฎีกาเท่านั้นศาลฎีกากราบทูลไปทั้งคู่ตามฎีกาเรื่องอ้ายว่องกิ๊ด ซึ่งฎีกาคนเดียว และศาลฎีกาได้กราบทูลถึงอ้ายเล้าด้วย ฎีกา 271/2471
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตอน 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 301 ตอน 3

ผู้พิพากษา

วิชัย
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android