คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 767/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วนไม่จดทะเบียนผู้ถือหุ้นคนหนึ่งทำสัญญาในนามตนเองแลแทนห้างหุ้นส่วน ประมวลแพ่ง ม.538,115 สัญญาเช่า 10 ปีทำหนังสือกันเอง ศาลบังคับให้ไปจดทะเบียนได้ ผู้ให้เช่ารู้การกระทำผิดไม่ว่ากล่าว ถือว่าให้สัตยาบัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android