คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 762/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนหนึ่งร้องว่าเลี๊ยะคนอื่น ๆ ก็รวมกันเข้าทำร้ายเขาเรียกว่าสมคบกันคำว่าวิวาท จะต้องปรากฎว่าทั้ง 2 ฝ่ายต่างเจตนาที่จะเข้าต่อสู้กัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android