คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในการวิวาทถ้าปรากฎตัวทำร้ายเขาบาดเจ็บสาหัส ต้องลงโทษตามมาตรา 256 ถ้าไม่ปรากฎว่าใครทำร้ายใครเปนกิจลักษณแล้วลงโทษตามมาตรา 258 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลเดิมและศาลอุทธรณ์ตัดสินต้องกันให้จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมายการวินิจฉัยปัญหากฎหมายศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 258
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

พิพาก
วิชัย
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android