คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดเกิดนอกประเทศ วิธีพิจารณาอาญา เจ้าพนักงานอังกฤษร้องขอให้ฟ้องศาลสยามปัญหากฎหมายจำเลยกำลังต้องโทษในเรื่องอื่นอยู่แล้วรวมโทษ 16 ปีเศษ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 10
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android