คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 747/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ขายฝาก ทำสัญญาขายฝากแต่ประพฤติเปนจำนอง,สัญญาทำก่อนประมวลแพ่ง วิธีพิจารณาแพ่ง สัญญากรมธรรม์นำสืบแก้ไขได้เพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android