คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 435/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 19 พ.ย. 2551 14:43:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนังสือกู้หายไปโดยถูกลัก ผู้ให้กู้นำพะยานบุคคลมาสืบได้ หลักวินิจฉับในกรณีที่ฟังว่าได้กู้กันจริงแลสัญญากู้หายไปจริง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฟังแถลงคารม 3 นายแต่นาย 1 ถูกปลดก่อนประชุมปรึกษาคดี จึงคงลงนามในคำพิพากษา 2 นายนั้น นับว่าเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 140
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 24
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android