คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ประกันภัยกล่าวเท็จปิดความจริง วิธีพิจารณาแพ่ง โจทก์มีสิทธินำสืบได้ว่าผู้รับประกันไฟรู้หรือควรรู้ความที่ปิดบัง พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ สัญญากรุงสยามกับญี่ปุ่นคู่ความฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมายเท่านั้น ปัญหากฎหมายที่นอกประเด็น ไม่ทำให้เปนข้อกฎหมายขึ้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 865

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android