คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 722/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลเดิมลงโทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตาม ม.249 จำคุก 20 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ว่าไม่เจตนาตาม ม.251 จำคุก 5 ปี เปนแก้มาก ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 251

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android