คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 411/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ได้ความว่าจำเลยมีแป้งสำหรับทำสุราเถื่อนก็ลงโทษจำเลยฐานมีเครื่องทำสุราเถื่อนได้ โดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบถึงว่าแป้งนั้นทำสุราแล้วมีกอฮอล์ดึ่มกินได้อย่างสุรา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android