คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 692/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำพิพากษาที่เด็ดขาดแล้วจะรื้อฟื้นให้ศาลพิจารณาใหม่ไม่ได้ ศาลตัดสินให้จำเลยรื้อสิ่งที่ปลูกสร้างล้ำออกมาในลำคลอง แต่ไม่ได้บ่งว่าให้รื้อเท่าใด ในชั้นบังคับถ้าโจทก์จำเลยรับรองแผนกที่ที่ศาลสั่งให้ทำว่าถูกต้องแล้ว ศาลก็บังคับได้ทีเดียว ไม่ต้องสืบพะยานบุคคลอีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android