คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 409/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดรับใบเหยียบย่ำสำหรับที่ดินนั้นสันนิษฐานว่าเป็นผู้ได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามมาตรา 1373 การเข้าครอบครองที่ดินโดยอาศัยสิทธิของผู้มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนไม่เรียกว่าเป็นการเข้าครอบครองโดยปรปักษ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android