คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในหนังสือยกทรัพย์ให้ระบุว่ายกให้เพื่อประดับเกียรติยศและเป็นศรีแก่เจ้าผู้ครองนครกันต่อ ๆ ไปนั้น ไม่ใช่เป็นการยกกรรมสิทธิให้แก่กัน ผู้รับทรัพย์ไม่ได้กรรมสิทธิในทรัพย์นั้น
พฤตติการณ์ที่เป็นการปกครองทรัพย์ไว้แทนกัน การปกครองทรัพย์ไว้แทนกันนั้นจะช้านานเพียงไรผู้ปกครองก็ไม่ได้กรรมสิทธิ
+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521-1367-1

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android