คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
(ใบอนุญาตให้เล่นไพ่ที่ห้องช่องจำเลย แต่ได้ความว่าห้องที่เล่นนั้นคนอื่นเช่ามาจากเจ้าของเดิม แล้วจำเลยเช่าช่วงจากผู้เช่า แต่มิได้แยกกันอยู่เป็นส่วนสัด ถือว่ามิใช่เล่นไพ่ผิดสถานที่
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android