คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 404/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อไม่เชื่อข้อเท็จจริงว่าตัวการได้กระทำผิดแล้วก็ต้องปล่อยผู้ที่ถูกฐานสมรู้ไปด้วยโดยไม่ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงอื่นต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301-65
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 301-65
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 301-65

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
เทฟโนต์
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android