คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1175/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของทรัพย์ร่วมคนหนึ่งไปทำสัญญาให้เช่าทรัพย์โดยคนอื่นมิได้ยินยอมด้วยนั้น สัญญาเช่าไม่สมบูรณ์ วิธีพิจารณา คำขอท้ายฟ้อง ตัดสิน โจทก์ฟ้องขอให้ทำลายนิติกรรมการเช่าและขอให้ขับไล่ฉะเพาะที่ดินส่วนของตน เมื่อพิจารณาได้ความว่าทรัพย์ที่ให้เช่าเป็นทรัพย์ที่คนอื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยศาลไม่ตัดสินให้ทำลายและขับไล่เพราะจะเป็นการเกินคำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361-115
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361-115

ผู้พิพากษา

อมาตย
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android