คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีชื่อในโฉนดชั้นต้นสันนิษฐานว่าเปนเจ้าของที่ดิน วิธีพิจารณา หน้าที่นำสืบ ผู้ใดโต้แย้งว่าผู้ที่มีชื่อในโฉนดไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ผู้นั้นต้องนำสืบเอาชื่อในผู้ใหญ่บ้านลงในโฉนดเพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมน้อย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลล่างตัดสินต้องกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android