คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 667/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา ค้ำประกัน ผ่อนเวลา ถึงกำหนดชำระหนี้เจ้าหนี้เพิกเฉยไม่ฟ้องร้อง ไม่เรียกว่าผ่อนเวลา เทียบฎีกาที่ 1717/55 ป.พ.พ.700
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android