คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1171/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานเอกสาร สำเนาใบทะเบียนซึ่งกงสุล+ให้โดยมีเจ้าพนักงาน+รองและฝ่ายที่มิได้อ้างไม่ค้านว่าไม่ตรงกับต้นฉะบับ+ ศาลต้องรับฟังว่าเป็นสำเนาถูกต้องกับต้นฉะบับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
ฮอลลันด์
กยอง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android