คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินสินสมรสมีชื่อผัวเมียในโฉนดด้วยกันผัวตาย ต้องแบ่งตามกฎหมายผัวเมียและมฤดก บุตร์ที่เกิดในทางลับบิดารับว่าเปนบุตร์มีสิทธิได้รับมฤดกของบิดา พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดินไม่ลบล้างกฎหมายลักษณผัวเมียและมฤดก เทียบฎีกาที่ 711/62 ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android