คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1170/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บริษัทต่างประเทศตั้งตัวแทนให้ฟ้องความโดยทำเป็นหนังสือลงนามประธานกรรมการแลประทับตราของบริษัทดังนี้ เรียกได้ว่าเป็นการสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว พะยาน ดุลยพินิจ คู่ความอ้างพะยานซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คดีอยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะตัดไม่ให้สืบเสียได้ทรัพย์มาโดยเป็นตัวแทนของเขานั้น ถ้าการตั้งตัวแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือตัวแทนก็ต้องคืนของที่ได้มาให้แก่ตัวการฐานลาถมิควรได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android