คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 665/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาจำนำเรือฉลอม ผู้รับจำนำไม่ได้ครองทรัพย์ที่จำนำไม่ถือว่าเป็นจำนำไม่มีบุริมสิทธิ เรือเป็นสังหาริมทรัพย์เทียบฎีกา 506/2461
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
เทพ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android