คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 382/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในวันนัดพิจารณาโจทก์ไม่นำพะยานมาศาลเพิ่งมาขอหมายเรียกพะยานในวันนั้น และขอเลื่อนคดีไปพิจารณาในวันหลัง โดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้เป็นที่พอใจของศาล ศาลไม่ยอมให้เลื่อนคดีแลพิพากษายกฟ้องเสียได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 179
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android