คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1166/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตั๋วพิมพ์รูปพรรณเป็นหลักฐานแก่การเปลี่ยนแก้โอนกรรมสิทธิเป็นหนังสือสำคัญตาม ม.6 ข้อ 20 ปลอมตั๋วพิมพ์รูปพรรณมีผิดฐานปลอมหนังสือสำคัญในราชการตาม ม.225 อ้างฎีกาที่ 180/2473 ที่ 498/2473
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 224-225-6
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android