คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยต้องหาว่าขายสุราเถื่อน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปรับทั้งผู้ขายแลผู้ซื้อเมื่อปรากฎว่ามิได้มีการขายสุราเถื่อนอันเป็นผิดกฎหมาย แม้ผู้ขายจะอุทธรณ์ขึ้นมาฝ่ายเดียว ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาปล่อยตัวผู้ซื้อซึ่งมิได้อุทธรณ์ขึ้นมาด้วยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 8
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460 มาตรา 1
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 6

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android