คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1163/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพะนันชนิตที่เคยมีคำอธิบายถึงวิธีเล่นไว้ตามกฎหมายเก่า แต่ไม่มีอธิบายไว้ในกฎหมายใหม่นั้น ศาลถงถือเอาวิธีเล่าตามกฎหมายเก่า วิธีเล่นอีโจ้งคือเอาสตางค์โยนลงหลุม แล้วทายกันว่าเป็นคู่หรือคี่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9-10

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android