คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 641/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิมพ์ลายมือต้องมีพะยานลงชื่อ 2 คน ลักษณพะยาน ผู้ใดลงชื่อในฐานเป็นผู้เขียน ไม่ถือว่าเป็นพะยานด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 -115
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 9 -115

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android