คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1160/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การวางเพลิงเผากองฟางเป็นผิดตามม.185 ไม่ใช่ม.186 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ศ.บ.พ.ศ. 2475 วิธีพิจารณาอาชญา ศาลเดิมวางโทษเบาโจทก์ไม่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเสียทีเดียวเมื่อศาลฎีกาฟังว่าจำเลยมีผิดก็คงวางโทษจำเลยตามศาลเดิม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 185-186-57
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะอาชญา พ.ศ.2475 มาตรา 3-4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 3-4

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android