คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาสัมภาระที่ดีสำหรับทำการงานผู้รับจ้างทำการไม่แล้วตามกำหนดเพราะผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระส่งให้ไม่ทัน ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดในการส่งมอบชักช้า วิธีพิจารณาแพ่ง ค่าเสียหายในการชำรุดบกพร่อง เมื่อผู้ว่าจ้างไม่นำสืบ ศาลกะให้พอสมควรราคาที่จะขายได้เมื่อของที่จ้างทำนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อย ไม่ใช่ค่าเสียหายในการทำของบกพร่อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 589
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 589

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android