คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1150/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทำก่อนประมวลแพ่งฯ ต้องบังคับตามหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ในระวางนั้นสัญญาจะให้โดยไม่มีสินจ้างตอบแทนนั้น ตามกฎหมายก่อนใช้ประมวลแพ่งไม่รับบังคับบัญชาให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android