คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 594/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวการตัวแทนมารดาเปนผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร์ผู้เยาว์เมื่อบิดาตายแล้วทำสัญญาแทนผู้เยาว์ ๆ ต้องรับผิด เทียบฎีกาที่ 226/63,1351/62,150/56
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android